1 Ramazan 1438 ( Hoşgeldin Ramazan-ı Şerif )

IMG_8094Bismillahirrahmanirahim.
Elhamdülillah , Elhamdülillah , Elhamdülillah. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah.
Ümid-i gufran olan Ramazan-ı Şerif , ömür ve şahsiyetlerimiz , ahir ve akıbetlerimiz , zahir ve batınlarımız hayrola ,
Hayırlar fethola , şerler defola , müminler saf ola , münafıklar berbat ola ,
Gönüller şad , camiler abad ola , cümlemizin savm-ü salatı , zekatı , makbul ola ,
Ömrü ramazan olanın ahireti bayram ola,
Aşkullah , Muhabetullah , Marifetullah , Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola ,
Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola.
Şefaatü Nebi , cümlemize nasib-i müyesser ola

**********
Allah , Allah
Muinüs-settar ,
hâliku’l-leyli ve’n-nehâr,
lâyezâl, zü’l-celâl,
birdir Allah, ânın birliğine,
Resûl-ü enbiyâ peygamberimiz cenâb-ı
Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa
âl-i evlâd-ı resûl-i müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur’ân,
güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
Cumhuriyet’üt –Türkiyye , selamet-i re’is-i devlet ve hükümet ve vükelayı millet,
bil-cümle islâm’ın necât ve saâdet ve selâmetine,
pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
demine devrânına hû diyelim
huuu
huuu

**********
Kendimize has bir gelenek olan gülbank ile başlayalım istedik , Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun. Bizi yeniden mübarek ramazan ayına eriştiren Cenab-ı Allah’a hamdolsun.
Ramazan Kur’an ayıdır. Kur’an’ı muhakkak okuyacağız.Kuran’ı Hz.Peygamber’in sünneti ile uygulayacağız ve anlayacağız. İslam dini , değişmemiş olan Kur’an , sahih hadisler ve hakiki alimlerimizin açıklamalarıyla bugüne kadar tartışmasız şekilde gelmiş , öğrenilmiş , öğretilmiş ve yaşanmıştır.Her ramazan ayında maalesef detay fıkhi meseleler , marjinal görüşler dinin esası gibi tartışılır olmuştur.Bu gibi hadiselere milletimizin de rağbet göstererek zihinlerini meşgul etmesi ramazan ayının feyzinden , bereketinden mahrum kalınmasına sebebiyet verebilir.
Bugün dünyayı kan ve göz yaşına boğan zulüm şebekeleri , tertipledikleri örgütler ve oluşturdukları algılar ile İslam’ı bir korku dini olarak sunmaktadırlar.İslam ve inancımız asla insanlığa korku sunmadığı gibi İslam dini insanlığa , Allah’ın rahmet , merhamet ve şefkatini anlatır. Allah , selamet , emniyet ve adaletin olduğu bir dünyayı emreder.Müslüman asla zulmetmez.
Bugün yeniden İslam’ın insanlığa ebedi saadeti getirecek emir ve yasaklarını yani Kuran ve sünnet’i sadece duyurmak değil yaşayarak da tebliğ etmek mecburiyetindeyiz.Tebliğ ve irşad çalışmalarında , dini yaşamada alimlerin , ariflerin ve velilerin o zarif üslubunu da yeniden diriltmeliyiz.O maksatla , güzel insanların gönülleri fethetmiş güzel sözlerini bu Ramazan ayında yeniden hatırlayalım , ibret ve öğüt alalım istedik.Bu bizi daha iyi insan olmaya , ibret almaya , kötü huylardan uzaklaşmaya , ibadet ve taate teşvik etmeye vesile olsun.
Selam olsun tüm peygamberlere ve Server-i ser Efendimize , selam olsun efendimizin aline , ashabına , evladına , ezvacına , selam olsun çihar-ı yari güzine , tabiine , tebe-i tabiine , selam olsun bilcümle şühedaya , selam olsun sulehaya , ulemaya , evliyaya .Selam olsun müminlere , müslümanlara , gariplere , yetimlere , öksüzlere.
Ramazan-ı şerifiniz tekrardan mübarek olsun , efendim.1 Ramazan 1438

Mehmet Emin Başalp

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir