MUHARREMİYE BABINDA

 

huseyn levha

Hislerini açıkça ifade edemeyen yaşanılan çağın biz duyarsız insanlarından

Şehitler serdarı , Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz’e ;

Hamd Alemlerin Rabbi Allah’adır. Bütün salat ve selam O’nun Resulü ve kulu Muhammed Mustafa’yadır. Peygamber Efendimizin  ailesi , evlatları , nesli , varisi alimler ve ümmetine selam olsun. Hz.Hüseyin ve Kerbela şehitlerine rahmet olsun , Hz.Hüseyin Efendimizin başına gelen bu acı hadiseye yüzyıllardır elem ve acı duyanlara selam olsun.

Şöyle ki  ; bu acısı tarifsiz hadisenin üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmaması bizim için belki bir rahmettir , Ehl-i Beyti sevenlerden olmak bir nasiptir. Acının şovunda olanlardan değiliz , Müslümanların arasında ayrılık tohumu ve düşmanlık ekenlerden hiç değiliz.Kendilerine başka başka adlar verilen yollardan değiliz ,ehl-i sünnet ve’l cemaat yolundan yani İslam’ın yolundayız.Meşru ölçülerde bir keder halindeyiz.

Hazret-i Hüseyin’i sevmenin , Allah’a ve Peygamberine itaat etmek , emir ve yasaklarına uymak olduğunu , inancımızın kıyamete kadar insanlığa huzur ve saadet getirmesi için yaşamak , yaymak ve uygulamak olduğunu biliyoruz.Hazret-i Hüseyin’in yolu da budur ancak .Bunun için yola çıkmış ve bu uğurda şehit olmuştur.

Boğazı düğümlenmek diye bir tabirimiz vardır ,aniden  acı bir hadise veya haberin duyulması ile vücudun verdiği  tepkidir , tahminim bu şehadet haberinin duyulması bugün bile insanlarda benzer tepkiler oluşturuyorken o gün için müslümanların yaşadığı korkunç acı  ve  travma uzunca süre hissedilmiştir nitekim bugüne tevarüs eden bu hüzün o insanların yaşamış olduğu acıdan doğmuştur.

Fakat inanan insanlar için kahredici bir üzüntü yoktur çünkü , Hz.Hüseyin Efendimiz Cennet gençlerinin Efendisidir , Cennetliktir , Şehittir.Bu hüzünler , kargaşalar , zulümler , haksızlıklar bu dünyaya aittir.Müminler için müjde ve kavuşma vardır.

İşe gittiğimiz yahut tatil yaptığımız moderne insanın hislerden , incelikten uzak dünyasında günlük işlerle oyalanırken bu elim hadiseyi bir sosyal medya  paylaşımı ile anmaktan hicap duymamız gerekiyor  daha ötesi  olmalı hislerimiz , onun için hislerimi  yazıya dökme ihtiyacı hissettim.

Ne mersiye yazacak bir yeteneğim ne hüznümü  anlatacak kelimelerim var.Bugünü ağıtlarla , feryatlarla , kalıplaşmış tepkilerle , cahiliye adetleri ile de anmak istemiyorum.Nitekim mezhepleşmiş matemin ve dövünmenin dinimizde yeri yoktur.Ancak hüzünlenir ve göz yaşı dökebiliriz.

Ne yaşadığı zulmü ne yaşadığı susuzluğu ne  reva görülen bu haksızlığı da anlayamadık , düşündükçe bunaldık , gerildik belki , kendimizi ferahlatacak şeyler yapmak da içimizden gelmez.Bu kadar duyarsız değiliz. Muharrem Ayı ile yeni bir hicri yılın başlangıcında yaşadığımız sevinç ve mübarek 10 Muharrem gününde ayın ve günün mukaddesatına uygun davranmakla beraber bu hüznü anmadan da edemeyiz.

Müslüman için önemli olan Hüseyince bir hayat yaşamaktır tabii ki bu öyle kolay bir şey değildir , Hz.Hüseyin Efendimiz , zühd ve takvaya dayalı bir hayat yaşardı , Allah’u alem Hüseyince bir tepkinin  takvanın da bir şartı olan Allah’tan korkan bir insanın vereceği tepki olduğu açıktır. Zühd sahibi insan bu dünyaya bağlanmamıştır , dünyaya bağlanmayan insan Hak dava uğruna çok daha kolay yola çıkar bu yola baş koyar zira üzerinde bu dünyanın gaflet yükü yoktur. Hazret-i Hüseyin Efendimizin hayatını sadece yaşadığı son günleri baz alarak yorumlamayalım , o asil , abid , zahid ve muttaki insanı da görelim.

Sözü uzattık burada bırakalım.11.08.2021

Başta Peygamber Efendimizin aziz , pak ruh-ı şerifleri , çar – yarı güzin efendilerimiz , sahabe efendilerimiz , validelerimiz , Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin ve Kerbela şehitleri için ve ehl-i iman ervahı için El- Fatiha

Bu Gün Mah-ı Muharremdir

 

Bu gün mah-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar.
Bu gün Eyyam-ı matemdir, bu gün ab-ı revan ağlar.

Hüseyn-i Kerbela’yı elvan eden gündür.
Bu gün Arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar.

Bugün Âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu,
Düşüp bir ateş-i dilsuz, kamu ehl-i iman ağlar.

Bugün Gülzar-ı Muhtar-ı Hüda’ya bir hazan esti,
Zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar.

Bugün hunbar olur gözü elbet Haydar-ı Kerrarın
Görür Zehra’yı hun efşan, Resul-i âli şan ağlar.

Bu gün evlad-ı Haydar, hem dahi ahfad-ı Peygamber
Döküldü gül gibi yerler yüzüne, asuman ağlar.

Gülistan-ı Muhammedin Gül-i hamraların derdi
Yed-i kahr ile ol gaddar, bu gün devr-i zaman ağlar.

Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağu bostanı
Hüseyni ol nuristanı gören Pir ü civan ağlar

Güruh-i hanedana Lütfiya kurban ola canım
İla yevmil kıyame can ile ehl-i iman ağlar.

Alvarlı Efe

 

Mehmet Emin Başalp

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir